Zastupitelstvo obce

Jméno Funkce Telefon
1 Ing. Bc. Iva Hadašová Starostka 778737887
2 Aleš Tunkr Místostarosta 608980447
3 doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D. Zastupitelka -
4 Ing. Rostislav Stráník, Ph.D. Předseda finančního výboru -
5 Ing. Jiří Fryč, Ph.D. Předseda kontrolního výboru -
6 Bc. Martin Orator Člen kontrolního výboru -
7 Ing. Bc. Hana Máčková Členka finančního výboru -