Zastupitelstvo obce

Jméno Funkce Telefon
1 Ing. Bc. Hana Máčková Členka finančního výboru -
2 Ing. Bc. Iva Hadašová Starostka 778737887
3 Aleš Tunkr Místostarosta 608980447
4 Ing. Rostislav Moučka Zastupitel -
5 doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D. Zastupitelka -
6 Ing. Rostislav Stráník, Ph.D. Předseda finančního výboru -
7 Bc. Ivan Varmuža Předseda kontrolního výboru -