Zastupitelstvo obce

Jméno Funkce Telefon
1 Ing. Bc. Iva Hadašová Starostka 778737887
2 Aleš Tunkr Zastupitel 608980447
3 doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D. Místostarostka -
4 Ing. Rostislav Stráník, Ph.D. Zastupitel -
5 Ing. Jiří Fryč, Ph.D. Zastupitel -
6 Bc. Martin Orator Zastupitel -
7 Ing. Bc. Hana Máčková Zastupitelka -