Vyhlášky obce

Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1 .1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“), jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů. 

Nově jsou právní předpisy vydávané obcí Přibyslavice vyhlašovány zde: Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů


Obecně závazná vyhláška obce Přibyslavice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Přibyslavice č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství


Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o regulaci hlučných činností na území obce Přibyslavice


 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se stanoví podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Přibyslavice.

zde ke stažení