Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o nočním klidu na území obce Přibyslavice

zde ke stažení


Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o regulaci hlučných činností na území obce Přibyslavice

zde ke stažení


 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se stanoví podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Přibyslavice.

zde ke stažení