Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o nočním klidu na území obce Přibyslavice

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o regulaci hlučných činností na území obce Přibyslavice

zde ke stažení


Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zde ke stažení


Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Přibyslavice

zde ke stažení


 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se stanoví podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Přibyslavice.

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů.

zde ke stažení