Územní plán obce

Výrok:

Opatření a asanace

Odůvodnění:

Uvedená plánovací dokumentace je k nahlédnutí na těchto místech:

Obecní úřad Přibyslavice

Městský úřad Rosice, odbor stavební úřad, Úřad územního plánování, Rosice

Městský úřad Rosice, odbor stavební úřad, Rosice

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno

„Spolufinancováno Jihomoravským krajem“ JMK_logo