Zrušení obslužnosti zastávky Přibyslavice spoji autobusové linky 840123 Žďár nad Sázavou - Brna, ÚAN Zvonařka a zpět

Dokument by vyvěšen od 8. 11. 2019 do 23. 11. 2019.