Záměr vypůjčit prostory v nemovitosti parc. č. st. 26 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 13. 3. 2019 do 28. 3. 2019.