Záměr vypůjčit prostory v nemovitosti parc. č. st. 26 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Typ dokumentu: Oznámení

Datum vyvěšení: 13. 3. 2019

Datum sejmutí: 28. 3. 2019