Záměr smluvně zřídit služebnost užívání pro umístění a provozování fotovoltaické elektrárny

Dokument by vyvěšen od 30. 5. 2022 do 14. 6. 2022.