Záměr smluvně zřídit právo stavby k pozemkům parc.č. 910/83, 910/84, 910/85, vše v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 28. 4. 2017 do 13. 5. 2017.