Záměr směnit pozemky parc. č. st. 78/5 a 356/4, vše v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 23. 11. 2016 do 8. 12. 2016.