Záměr směnit pozemky parc. č. 956/48 a 956/49, oba v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 11. 1. 2021 do 31. 1. 2021.