Záměr směnit pozemky parc. č. 956/26 a 956/51, oba v k. ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 18. 5. 2021 do 2. 6. 2021.