Záměr směnit pozemky parc. č. 70/7, 740/105, 956/55 a 956/56, vše v k. ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 10. 5. 2022 do 25. 5. 2022.