Záměr směnit pozemek parc. č. 979/2 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 30. 6. 2017 do 15. 7. 2017.