Záměr směnit pozemek parc. č. 956/47 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 11. 1. 2021 do 31. 1. 2021.