Záměr směnit pozemek parc. č. 956/47 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Záměr směnit pozemek parc. č. 956/46 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Typ dokumentu: Oznámení

Datum vyvěšení: 11. 1. 2021

Datum sejmutí: 31. 1. 2021