Záměr směnit pozemek parc. č. 956/46 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 21. 5. 2020 do 5. 6. 2020.