Záměr směnit pozemek parc. č. 654/8 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 28. 6. 2017 do 13. 7. 2017.