Záměr směnit pozemek parc. č. 549/8 v k. ú. Radoškov

Dokument by vyvěšen od 13. 8. 2021 do 28. 8. 2021.