Záměr směnit části pozemků parc. č. 682/2 a 683/1, oba v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 17. 5. 2021 do 1. 6. 2021.