Záměr směnit části pozemků parc. č. 682/2 a 683/1, oba v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 27. 1. 2021 do 11. 2. 2021.