Záměr směnit část pozemku parc. č. 958 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 19. 1. 2021 do 5. 2. 2021.