Záměr směnit část pozemku parc. č. 956/1

Dokument by vyvěšen od 22. 11. 2016 do 7. 12. 2016.