Záměr směnit část pozemků parc. č. 85, 71 a 956/1 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 23. 11. 2016 do 8. 12. 2016.