Záměr propachtovat pozemky pro zemědělské využití

Dokument by vyvěšen od 27. 3. 2019 do 11. 4. 2019.