Záměr propachtovat pozemek parc. č. 538/198 v k. ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 30. 5. 2022 do 14. 6. 2022.