Záměr pronajmout pozemky parc. č. st. 61 a 236/1, oba v k.ú. Radoškov

Dokument by vyvěšen od 14. 2. 2022 do 1. 3. 2022.