Záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 148

Dokument by vyvěšen od 27. 2. 2017 do 14. 3. 2017.