Záměr prodeje pozemku parc. č. 682/2 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 1. 4. 2020 do 15. 4. 2020.