Záměr prodat pozemky parc. č. 956/26 a 956/51, oba v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 22. 1. 2021 do 6. 2. 2021.