Záměr prodat pozemek parc. č. st. 116 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 26. 9. 2017 do 11. 10. 2017.