Záměr prodat pozemek parc. č. 549/11 v k. ú. Radoškov

Dokument by vyvěšen od 16. 8. 2021 do 31. 8. 2021.