Záměr prodat část pozemku parc. č. 654/2, vše v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 27. 4. 2017 do 12. 5. 2017.