Záměr prodat část pozemků parc. č. 653/2 a 654/25, vše v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 22. 11. 2016 do 7. 12. 2016.