Záměr obce směnit části pozemku parc. č. 956/1 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteš

Dokument by vyvěšen od 27. 9. 2023 do 12. 10. 2023.