Záměr obce propachtovat pozemky pro zemědělské využití s výpovědní dobou v délce max. 1 rok

Dokument by vyvěšen od 13. 4. 2023 do 30. 4. 2023.