Záměr obce propachtovat pozemky pro zemědělské využití

Dokument by vyvěšen od 13. 4. 2023 do 30. 4. 2023.