Záměr obce prodat pozemky parc. č. st. 341 a 956/72, oba v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 4. 1. 2024 do 19. 1. 2024.