Záměr obce prodat pozemek parc. č. st. 330 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 13. 11. 2023 do 28. 11. 2023.