Záměr obce prodat pozemek parc. č. 956/68 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 30. 10. 2023 do 15. 11. 2023.