Záměr obce prodat pozemek parc. č. 956/61 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Dokument by vyvěšen od 27. 9. 2023 do 12. 10. 2023.