Záměr darovat pozemek parc. č. 975 v k.ú. Přibyslavice

Dokument by vyvěšen od 22. 11. 2016 do 7. 12. 2016.