Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1

Dokument by vyvěšen od 7. 4. 2016 do 9. 5. 2016.