Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Dokument by vyvěšen od 26. 9. 2022 do 10. 10. 2022.