Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Dokument by vyvěšen od 10. 9. 2019 do 25. 9. 2019.