VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Radoškov

Dokument by vyvěšen od 8. 11. 2019 do 23. 11. 2019.