Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Přibyslavice.

Dokument by vyvěšen od 2. 5. 2024 do 17. 5. 2024.