Úprava rozpočtu obce na r. 2022 a střednědobého výhledu obce na r. 2023 a 2024

Úprava rozpočtu obce na r. 2022 a střednědobého výhledu obce na r. 2023 a 2024

Na základě novelizace zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., v platném znění, byla schválena nová vyhláška o rozpočtové skladbě č. 412/2021 Sb. Položka rozpočtu 1340 – poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byla zrušena a je zřízena nová položka 1345 – příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Z tohoto důvodu se upravuje rozpočet obce na r. 2022 a střednědobý výhled obce na r. 2023, 2024, kdy položka 1340 bude nahrazena položkou 1345.

Typ dokumentu: Oznámení

Datum vyvěšení: 3. 1. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022