Stanovení termínů sčítání zvěře pro rok 2019 na území Jihomoravského kraje.

Dokument by vyvěšen od 25. 1. 2019 do 2. 3. 2019.