Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí včetně seznamu.

Dokument by vyvěšen od 12. 4. 2021 do 31. 12. 2023.