Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

Dokument by vyvěšen od 11. 3. 2022 do 31. 12. 2023.