Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Dokument by vyvěšen od 29. 10. 2020 do 31. 12. 2023.