Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Typ dokumentu: Oznámení

Datum vyvěšení: 29. 10. 2020

Datum sejmutí: 31. 12. 2023