Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Dokument by vyvěšen od 24. 2. 2017 do 24. 2. 2020.